Máy Lọc Không Khí/Phun Sương

300,000 250,000

Clear
N/A

  𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 1 𝑐𝑜̂́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎̣𝑐ℎ, 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑚𝑎́𝑦 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑒̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Color

Dark Blue, Pink, Tiffany Blue, White

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy Lọc Không Khí/Phun Sương”

Your email address will not be published. Required fields are marked *