Speaker

Shop Banner

Product Filters

Showing the single result

View :
 • Speaker

  Loa Bluetooth Sanag X6 Plus Bản Mở Rộng

  0
  • 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐼𝑃𝑋5.
  • 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑁𝑜̂́𝑖 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ 5.0
  • 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑛: 600𝑚𝐴ℎ
  • 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 12ℎ